Disclaimer

Algemeen
Prem (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17255952), verleent u hierbij toegang tot www.prem.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Prem behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Prem spant zich in om de inhoud van www.prem.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.prem.nl aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prem.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.prem.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Voor op www.prem.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Autersrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze activiteiten liggen bij Prem.